Logowanie/Rejestracja

Gdzie kupić?

Szukaj książek


Szukaj treściCzat
Jako niezalogowany oblicz: 1+0:

Ostatnio odwiedzający
♂rafar ()
♀anjax8 ()
♀edyta ()
pracus ()
oraz 1749 niezalogowanych...
Zaprzyjaźnione serwisy
|
Przeczytana
Posiadana
Ulubiona

Antologia poezji polsko-łacińskiej 1470-1543Autor < praca zbiorowa / wielu autorów >

Od wydawcy

W tej chwili nie jest dodana notatka od wydawcy
Dodaj notatkę od wydawcy

Opinie i recenzje

W tej chwili nie jest dodana żadna recenzja. Może dodasz pierwszą?
Dodaj recenzję

Cytaty

♀Aleksandra0709 (), dodano 2011-02-06
Zawartość

WSTĘP (Antonina Jelicz)
BIBLIOGRAFIA

GRZEGORZ Z SANOKA
- Do Kallimacha

FILIP KALLIMACH
- Do Fanni Swentochy (*** „Pragniesz przygody me poznać…”)
- Do Grzegorza z Sanoka
- Do Grzegorza z Sanoka, najwielebniejszego arcybiskupa lwowskiego, wezwanie ze wsi do miasta na Boże Narodzenie
- Do Fanni Swentochy (*** „Czemu gdy przybyć nie mogłaś…”)
- Do Jacyntusa Wawrzyńca
- Do Jowiana Miriki
- Do Muz
- Do Nigrinusa
- Do Marka Jakuba z Dębna, kasztelana krakowskiego
- Na Łyska pasożyta
- Do Jakuba z Bokszyc
- Do Mikołaja Mergusa

AETICAMPIANUS STARSZY
- Epitafium dla Kallimacha

KONRAD CELTIS
1. Elegie:
- Do Hasiliny – o burzy, która go zaskoczyła, gdy udawał się do sarmackiego Krakowa, i o zapowiedzi wiosny
- Do Hasiliny wiersz heroiczny
- Do Wisły – opisując jej początek i ujście – oraz o żubrach i polowaniach na nie
2. Ody:
- Do Filipa Kallimacha
- Erotyk do Salemniusa Deliusa na powab wiosny
- Erotyk o nocy i pocałunkach Hasiliny
- O gadatliwym Windeliku
- O kapłanie-rywalu
- Do niezgodnego Sepulusa
- Do Alberta Brutusa
- Do Jerzego Morina na chwałę wymowy
- O uczcie Miriki
3. Epigramaty
- Do boskiego Fryderyka o wieniec wawrzynowy Apollona
- Cesarz na insygnia poetów
- O pocałunku cesarza i papieża
- Do mojej Muzy
- Do Salemniusa Deliusa
- O mrozie sarmackim
- O gębie Sarmatek
- Do towarzyszy
- Do Hasiliny
- O obyczajach Sarmatów
- O poście Sarmatów
- O Krakowie
- Do Kallimacha
- O pieprzu Sarmatów
- O rzece Wiśle
- O Husie, to znaczy gęsi
- O niedoświadczonym astrologu
- Do Akademii Krakowskiej, gdy chciał przemówić
- Na Akademię (*** „Jeśli ktoś dwie z Cycerona retoryk bada…”)
- Do Jana Terina
- O pijanych kapłanach
- O wyklętym z powodu pieniędzy
- O ucztach Germanów
- Do towarzyszy
- O Bakchusie
- O Roswicie, poetce germańskiej, która po raz pierwszy zasłynęła za panowania Ottona
- O swej bibliotece
- O dziewczynie znalezionej w Rzymie
- Do Germanów, gdy przywoził im język grecki
- Epitafium Filipa Kallimacha
- Na Akademię (*** „Chłopcy, że tyle już godzin minęło…”)
- Miłośnikom Muz
- Na Rzym
- Do czytelnika

WAWRZYNIEC KORWIN
- Oda saficka o Polsce i jej stolicy Krakowie

PAWEŁ Z KROSNA
- Oda do Apollona
- Na ucztę Stanisława Thurzona
- Wstęp do „Troas szóstej” tragedii L. Anneusza Seneki
- Rusin, mistrz Paweł z Krosna, na powrót najjaśniejszego władcy i króla, pana, Zygmunta, króla Polski itd.

JAN Z WIŚLICY
- Z „Wojny pruskiej”
- Epigram na zawistnego

MIKOŁAJ HUSSOWSKI
- Pieśń o żubrze
- O zwycięstwie najjaśniejszego władcy i pana, Zygmunta, z łaski Bożej króla Polski, wielkiego księcia Litwy, Rusi, Prus itd., pana i sukcesora

ANDRZEJ KRZYCKI
- Andrzej Krzycki do czytelnika
1. [W kręgu dworu]
- Piosenka trenczyńska
- Czterowiersz na królową Bonę
- W imieniu wierszy Chryzostoma Colonny odpowiada ich autorowi Krzycki
- Chryzostom Colonna odpowiada Krzyskiemu
- Pieśń na wesele wspaniałego króla Zygmunta I i słynnej królowej polskiej Bony
- O królowej Bonie
- Na cześć królowej Bony
- Pod wizerunkiem króla Polski Zygmunta I
- Wiersze wyryte na zewnętrznej ścianie zbudowanej z marmuru królewskiej kaplicy na zamku w Krakowie
- Na tę samą kaplicę
- Na zbrojownię króla Zygmunta I
- Na to samo (*** „Czym w pokoju był Zygmunt…”)
- Na to samo (*** „Z kościołów widna część na Boga…”)
- Na to samo (*** „Zygmunt co wzniósł kościoły…”)
- Na wielki dzwon ulany w Krakowie na rozkaz króla Zygmunta
- Na zbudowaną w Piotrkowie przez króla Zygmunta wieżę, w której zbierają się sejmy Królestwa
- Na myśliwski róg króla Zygmunta
- Na kodeks postępowania sądowego utworzony za sprawą króla Zygmunta
- Na węża królowej Bony
- Na to samo (*** „Gdy pod zamkiem się chował”)
- Do sławnego Zygmunta Augusta
- Zając schwytany na polowaniu przez królową Bonę – o swoim losie
- O Beacie Kościeleckiej, pannie we fraucymerze królowej Polski, Bony
- Na obraz dworskiego życia
2. [Żart i satyra]
- Epitafium ojca szynków, Korybuta
- Testament Korybuta
- Na Jana Zambockiego
- Na tego samego (*** „Idziesz za wściekłym Lutrem?...”)
- Na tego samego (*** „Oto obmawia z głupia pychą…”)
- Na Jana Górskiego z Miłosławia
- Na tego samego (*** „Dziwisz się, że pierzchają przed tobą dziewczęta…”)
- Na tego samego (*** „Że cię natura cielskiem obdarzyła wielkim…”)
- Na tego samego (*** „Że ci Apollo lirę dał…”)
- Na tego samego (*** „Dniami wśród dworu siedzisz…”)
- Na tego samego (*** „Jeśli słusznie rzekł Maron…”)
- Na kanonika krakowskiego i archidiakona lubelskiego Stanisława Tarłę, sekretarza królewskiego
- Na tego samego (***” Gdy cię złodziejem prozą nazwie ktoś…”)
- Na tegoż Tarłę, który chciał wytaczać proces z powodu wiersza napisanego na niego
- Na tego samego (*** „Czemu – gdyć nie wymieniam – twierdzisz że na ciebie…”)
- Rzeczpospolita do swych poetów
- Pewien poeta sprowokowany żalami Apollona i Rzeczypospolitej wybuchnął takimi pochwałami pewnego dzieła
- Do kanonika krakowskiego Stanisława Tarłę, który inwektywę napisaną na niego porównywał ze zbrodniczym uczynkiem Herostrata palącego świątynię Diany
- Na pana krakowskiego i starostę Krzysztofa Szydłowieckiego, kanclerza wielkiego koronnego
- O biskupie krakowskim Janie Latalskim
- Na tego samego (*** „Słowa mi wiatr…”)
- O pewnym zabawnym zdarzeniu
- Co odpowiedział ksiądz biskupowi
- Jak dziewczyna odpowiedziała księdzu
- Czterowiersz o Beacie
3. [O miłości]
- Pizon na ujrzany u Krzyskiego obraz Lukrecji zbyt swawolnie wyobrażonej
- Krzycki do Pizona w obronie Lukrecji
- Na zbyt swawolny obraz Lukrecji
- O twardym sercu dziewiczym Diamenty
- O niezgodzie serca i oczu
- Krzycki do panny Diamenty
- O dziewczynie Lidii (*** „Lidia cisnęła we mnie śniegiem…”)
- O dziewczynie Lidii (*** „Któż przeczy…”)
- O własnym szaleństwie
- O swej miłości (*** „Że mi serce już dawno wielkim gorze ogniem…”)
- O swej miłości (*** „Cóż za choroby szał to i zaciętość…”)
- Kochający prawuje się sam z sobą
- Do Dantyszka o swej miłości
4. [Wiersze do przyjaciół]
- Biskup Krzycki do Erazma Rotterdamczyka
- Krzycki do czytelnika w „Kronice Polski” Macieja Miechowity (w Krakowie u Wietora)
- Epitafium dla Mikołaja Czepla wyryte na ścianie
- Epitafium Piotra Tomickiego
5. [O sprawach Rzeczypospolitej i religii]
- Do króla Polski Zygmunta
- Na obraz Lutra
- Skarga religii i Rzeczypospolitej
- Tren Wołoszczyzny
- Dialog na temat opublikowanego niedawno „Sejmu azjańskiego”

JAN DANTYSZEK
- Epigram dla Drzewickiego
- Podarek noworoczny dla biskupa Drzewickiego
- Do Janusa
- Do młodzieży
- Na Zygmuntowego orła
- Poeta poleca Zygmuntowi „Pieśń weselną na ślub Zygmunta z Barbarą”
- Na chwałę Pawła z Krosna
- Wiersz do Zygmunta
- O własnym herbie
- Do Grynei
- Na swój własny wizerunek
- O gościach
- Na swój wizerunek
- Epigram na książkę Kopernika
- Jedenastozgłoskowiec do Jerzego Sabina
- Życie Jana Dantyszka
- Epitafia Jana Dantyszka

KLEMENS JANICJUSZ
1. Księga żalów
- Elegia III
- Elegia V
- Elegia VII
- Elegia X
2. Księga elegii różnych
- Elegia III
- Elegia VII
- Elegia VIII
- Elegia XI
3. Księga epigramatów
- Do arcybiskupa Andrzeja Krzyckiego
- O tym, jak Krzycki jechał do Krakowa
- O tej samej wróżbie po śmierci Krzyckiego
- O śmierci Krzyckiego podczas wojny lwowskiej
- O sobie samym po śmierci Krzyckiego
- Na herb Kmity
- Andrzej Kromer do Klemensa Janicjusza
- Klemens Janicjusz do Andrzeja Kromera
- Amo
- Nagrobek dla Andrzeja Malczewskiego w Padwie
- Do Wenecjanina Daniela Barbaro
- O swej przyjaźni z Dolcem
- Mówi wawrzyn Janicjusza
- Do Piotra Kmity (*** „Wiele w Bema padewskich widziałem ogrodach…”)
- Do Piotra Kmity (*** „Udzielasz się ty innym…”)
- Do lekarza Jana Antonina
- Na wizerunek Penelopy
- Do swojej książeczki
- Do dzieci bawiących się obręczą
- Do serdecznego druha Rafała Wargawskiego
- Na wieniec z róż przysłany w zimie
- Na wieniec świerkowy
- Na Szelążka
- Do pana Jana Antonina
- Do radnego krakowskiego Hieronima Spiczyńskiego
- Nagrobek dla Floriana Unglera
4. Księga wierszy zebranych
- Do sławnego męża Justusa Ludwika Decjusza Starszego
- Klemens Janicjusz przed śmiercią sam to na siebie ułożył, jako że niby jego cień mówi do czytelnika
- Skarga Rzeczypospolitej
- Dialog o pstrokaciźnie i zmienności polskich strojów
5. Żywoty królów polskich
- Lech I
- Krak
- Dziewicza Wanda
- Piast
- Bolesław I Chrobry
- Jagiełło, czyli Władysław IV
- Jan Olbracht
- Aleksander
- Zygmunt
6. Żywoty arcybiskupów gnieźnieńskich
- Królewicz kardynał Fryderyk
- Andrzej herbu Róża, Polak
- Maciej Drzewicki, Polak
- Andrzej II Krzycki, Polak

KOMENTARZ RZECZOWY
SPIS ILUSTRACJI

[Glob, Szczecin 1985]
Dodaj cytat

Powiązania

Brak powiązań z zewnętrznymi stronami.
Dodaj powiązanie

Komentarze

W tej chwili jest dodany żaden komentarz
Dodaj komentarz