Logowanie/Rejestracja

Gdzie kupić?

Szukaj książek


Szukaj treściCzat
Jako niezalogowany oblicz: 3+6:

Ostatnio odwiedzający
♀wai ()
astrolog ()
oraz 2295 niezalogowanych...
Zaprzyjaźnione serwisy
|
Przeczytana
Posiadana
Ulubiona

Księga HiobaAutor Mojżesz -

Od wydawcy

W tej chwili nie jest dodana notatka od wydawcy
Dodaj notatkę od wydawcy

Opinie i recenzje

W tej chwili nie jest dodana żadna recenzja. Może dodasz pierwszą?
Dodaj recenzję

Cytaty

♀Szarlotka (), dodano 2012-04-27
Gdy ma on swego anioła,
obrońce jednego z tysiąca,
co mu wyjaśni powinność;
zlituje się nad nim i prosi:
„Uwolnij od zejścia do grobu,
za niego okup znalazłem”.
[Biblia Tysiąclecia]
♀Szarlotka (), dodano 2012-04-27
Strzeż się, by cię nie zwiodła obfitość i nie zmylił hojny okup.
[Biblia Tysiąclecia]
♀Szarlotka (), dodano 2012-04-27
Był w ziemi Uc pewien mąż imieniem Hiob; a mąż ten był nienaganny i prostolinijny oraz bojący się Boga i stroniący od zła.(...) był najzamożniejszym ze wszystkich mieszkańców Wschodu.
[Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata]
♀Szarlotka (), dodano 2012-04-27
I nadszedł dzień, gdy synowie prawdziwego Boga weszli, żeby stanąć przed Jehową, i również Szatan wszedł pośród nich.
[Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata]
♀Szarlotka (), dodano 2012-04-27
Nagi wyszedłem z łona mojej matki
i nagi tam wrócę.
[Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata]
♀Szarlotka (), dodano 2012-04-27
Hiob nie zgrzeszył ani nie przypisał Bogu nic niestosownego.
[Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata]
♀Szarlotka (), dodano 2012-04-27
Tam [w grobie] mały i wielki są sobie równi,
a niewolnik jest uwolniony od swego pana.
[Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata]
♀Szarlotka (), dodano 2012-04-27
Kto odmawia lojalnej życzliwości swemu bliźniemu,
ten również zaniecha bojaźni przed Wszechmocnym.
[Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata]
♀Szarlotka (), dodano 2012-04-27
Wypowiedzi prostolinijności – doprawdy, nie są bolesne!
[Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata]
♀Szarlotka (), dodano 2012-04-27
Dni moje są szybsze niż tkackie czółenko
i dobiegają kresu w beznadziejności.
(...) moje życie jest wiatrem (...).
Odstąp ode mnie, bo dni moje są tchnieniem.(...) dni nasze na ziemi są cieniem.
[Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata]
♀Szarlotka (), dodano 2012-04-27
(...) jak może śmiertelnik mieć rację, gdy się prawuje z Bogiem?
[Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata]
♀Szarlotka (), dodano 2012-04-28
On mądry jest sercem i silny mocą.
Któż może być wobec niego uparty, a nie ponieść szkody?
On przesuwa góry, tak iż ludzie nawet o nich nie wiedzą,
on, który je wywrócił w swoim gniewie.
Któż może się mu przeciwstawić?
Któż mu powie: „Co czynisz?”
(...) pod nim muszą się ugiąć pomocnicy atakującego.(...)
Jeśli ktokolwiek jest silny w mocy, to właśnie on;
a jeśli ktokolwiek jest silny w sprawiedliwości – o, gdybyż mnie wezwano!
[Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata]
♀Szarlotka (), dodano 2012-04-28
(...) moje dni stały się szybsze niż biegacz;
uciekły, nie ujrzą dobra.
Przemknęły jak trzcinowe łodzie,
jak orzeł, który mknie tu i tam za żerem.
[Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata]
♀Szarlotka (), dodano 2012-04-28
Pamiętaj, proszę, iż uczyniłeś mnie z gliny
i sprawisz, że wrócę do prochu.
[Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata]
♀Szarlotka (), dodano 2012-04-28
Obdarzyłeś mnie życiem i lojalną życzliwością,
a twoja opieka strzegła mego ducha.
[Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata]
♀Szarlotka (), dodano 2012-04-28
Niechbym był skonał, żeby mnie nie ujrzało żadne oko,
tam stałbym się, jak gdybym nigdy nie zaczął istnieć;
z łona zostałbym zaniesiony do grobowca.
[Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata]
♀Szarlotka (), dodano 2012-04-28
Doprawdy, jesteście ludźmi
i z wami umrze mądrość!
[Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata]
♀Szarlotka (), dodano 2012-04-28
U niego jest mądrość i potęga;
on ma radę i zrozumienie. (...)
U niego jest siła i praktyczna mądrość (...).
z ciemności odsłania głębokie sprawy
i na światło wydobywa głęboki cień.
[Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata]
♀Szarlotka (), dodano 2012-04-28
O, gdybyście zupełnie milczeli,
żeby się okazało, iż jest u was mądrość!
[Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata]
♀Szarlotka (), dodano 2012-04-28
Czyż będziecie mówić nieprawość w obronie Boga
i w jego obronie będziecie wypowiadać podstęp?
[Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata]
♀Szarlotka (), dodano 2012-04-28
Daj mi poznać mój bunt i mój grzech.
[Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata]
♀Szarlotka (), dodano 2012-04-28
Człowiek narodzony z niewiasty
żyje krótko i jest przesycony niepokojem.
Niczym kwiecie wyrasta i zostaje ścięty,
i ucieka jak cień, i nie pozostaje przy życiu.
[Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata]
♀Szarlotka (), dodano 2012-05-23
Któż może zrodzić czystego z nieczystego?
Nie ma takiego.
[Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata]
♀Szarlotka (), dodano 2012-05-23
Bo nawet dla drzewa istnieje nadzieja.
Jeśli zostanie ścięte, to znowu wypuści pędy,
a jego gałązka nie przestanie istnieć.
[Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata]
♀Szarlotka (), dodano 2012-05-23
O, gdybyś mnie ukrył w Szeolu,
trzymał mnie w ukryciu, aż twój gniew się odwróci,
ustanowił mi granicę czasu i wspomniał na mnie!
Jeśli krzepki mąż umrze, czyż może znowu żyć?
Przez wszystkie dni mej przymusowej pracy będę czekał,
aż nadejdzie moja ulga.
Ty zawołasz, a ja ci odpowiem.
Zatęsknisz za dziełem swych rąk.
[Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata]
♀Szarlotka (), dodano 2012-05-23
Jesteście wszyscy uciążliwymi pocieszycielami!
Czyż jest kres słów, które są jak wiatr?
Albo cóż cię drażni, że odpowiadasz?
[Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata]
♀Szarlotka (), dodano 2012-05-23
Prawy trzyma się mocno swej drogi,
a ten, który ma czyste ręce, rośnie w siłę.
[Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata]
♀Szarlotka (), dodano 2012-05-23
Znikli moi najbliżsi znajomi
i zapomnieli o mnie ci, których znam (...).
[Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata]
♀Szarlotka (), dodano 2012-05-23
Bo jakież będzie miał upodobanie w swoim domu po sobie,
gdy liczba jego miesięcy zostanie przecięta na dwoje?
Czyż Boga będzie uczył poznania,
skoro On sądzi wysoko postawionych?
[Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata]
♀Szarlotka (), dodano 2012-05-23
A nieprawość będzie złamana jak drzewo.
[Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata]
♀Szarlotka (), dodano 2012-05-23
On rozciąga północ nad pustką,
ziemię zawiesza na niczym;

wody owija w swe obłoki,
tak iż nie pęka pod nimi kłąb chmur;
spowija oblicze tronu,
rozpościera nad nim swój obłok.
Zakreślił okrąg na obliczu wód
aż do miejsca, gdzie światło kończy się w ciemności.
Chwieją się filary nieba
i zdumiewają się jego naganą.
Mocą swoją rozkołysał morze,
a swym zrozumieniem roztrzaskał atakującego.
[Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata]
♀Szarlotka (), dodano 2012-05-23
Bo jakaż jest nadzieja odstępcy, gdy on go odcina,
gdy Bóg zabiera mu jego duszę?
[Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata]
♀Szarlotka (), dodano 2012-05-23
Ale mądrość – gdzie można ją znaleźć
i gdzież jest miejsce zrozumienia?
Śmiertelnik nie poznał jej ceny
i nie znajduje się jej w krainie żyjących.(...)
Nie można za nią dać czystego złota
i nie można odważyć srebra jako jej ceny.(...)
więcej jest wart worek mądrości niż pereł.
To Bóg rozumie jej drogę
i to on zna jej miejsce.
On (...) patrzy aż na krańce ziemi;
pod całymi niebiosami widzi,
aby nadać ciężar wiatrowi,
wody zaś według miary rozdzielił.
Kiedy przepis ustanowił dla deszczu
oraz drogę dla grzmiącej chmury burzowej,
wtedy też widział mądrość i o niej opowiadał;
przygotował ją, a także na wskroś ją zbadał.
I przemówił do człowieka:
„Oto bojaźń przed Jehową – to jest mądrość,
a odwrócenie się od zła jest zrozumieniem’”.
[Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata]
♀Szarlotka (), dodano 2012-05-23
Przymierze zawarłem ze swymi oczami.
Jakże więc mógłbym zwracać uwagę na jakąś dziewicę?
[Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata]
♀Szarlotka (), dodano 2012-05-23
(...) to on mnie zważy na dokładnej wadze
i pozna Bóg moją nieskazitelność.
[Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata]
♀Szarlotka (), dodano 2012-05-23
Rozpalił się jednak gniew Elihu, syna Barachela Buzyty z rodziny Rama. Gniew jego zapłonął przeciwko Hiobowi, że raczej swoją duszę uznawał za prawą, a nie Boga. Również przeciwko jego trzem towarzyszom zapłonął jego gniew, jako że nie znaleźli żadnej odpowiedzi, lecz poczęli obwiniać Boga.
[Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata]
♀Szarlotka (), dodano 2012-05-23
Nie ci okazują się mądrzy, którzy jedynie obfitują w dni,
ani nie ci rozumieją sąd, którzy po prostu są starzy.
[Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata]
♀Szarlotka (), dodano 2012-05-23
(...) Bóg to znacznie więcej niż śmiertelny człowiek.
[Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata]
♀Szarlotka (), dodano 2012-05-23
On wykupił moją duszę od zejścia do dołu,
a moje życie ujrzy światło.
Oto Bóg dokonuje tego wszystkiego
dwakroć, trzykroć względem krzepkiego męża,
by zawrócić jego duszę od dołu,
żeby go oświetlało światło żyjących.
[Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata]
♀Szarlotka (), dodano 2012-05-23
Bo ucho sprawdza słowa,
jak podniebienie bada smak podczas jedzenia.
[Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata]
♀Szarlotka (), dodano 2012-05-23
Dalekie niech będzie od prawdziwego Boga, by miał postępować niegodziwie,
a Wszechmocny – działać niesprawiedliwie!
Odpłaci bowiem ziemskiemu człowiekowi według jego postępowania
i według ścieżki męża sprowadzi to na niego.
Zaiste, Bóg naprawdę nie postępuje niegodziwie
i Wszechmocny nie wypacza sądu.
Kto mu przydzielił ziemię
i kto mu przyznał żyzną krainę, i to całą? (...)
ziemski człowiek wróci do prochu.(...)
Jest Ktoś, kto nie traktował stronniczo książąt
i nie okazał więcej względów dostojnikowi niż maluczkiemu,
bo oni wszyscy są dziełem jego rąk.
W jednej chwili umierają, w samym środku nocy;
lud chwieje się i przemija,
a mocarze odchodzą bez udziału ręki.
Bo jego oczy spoczywają na drogach człowieka
i widzi on wszystkie jego kroki.
[Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata]
♀Szarlotka (), dodano 2012-05-23
(...) on więc słyszy krzyk uciśnionych.
[Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata]
♀Szarlotka (), dodano 2012-05-23
Jeśli grzeszysz, to cóż jemu czynisz?
A jeśli mnożą się twe bunty, cóż takiego mu robisz?
Jeśli naprawdę masz rację, to cóż mu dajesz
lub cóż otrzymuje on z twojej ręki?
[Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata]
♀Szarlotka (), dodano 2012-05-23
Tylko nieprawdy Bóg nie słyszy
i Wszechmocny jej nie ogląda.
[Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata]
♀Szarlotka (), dodano 2012-05-23
Oto Bóg jest potężny, a nie odrzuci,
potężny w mocy serca;
nie zachowa przy życiu żadnego niegodziwca,
ale zapewni sąd uciśnionym.
Nie spuści oczu z prawego (...).
Wyratuje uciśnionego w jego uciśnieniu
i otworzy ich ucho w uciemiężeniu.
[Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata]
♀Szarlotka (), dodano 2012-05-23
Pamiętaj, że masz sławić jego poczynania,
które opiewają ludzie.
Cała ludzkość się im przypatruje;
śmiertelnik patrzy z daleka.
Oto Bóg jest wznioślejszy, niż możemy wiedzieć;
liczba jego lat jest nie do zbadania.
[Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata]
♀Szarlotka (), dodano 2012-05-23
Czy trzeba mu donieść, że chciałbym przemówić?
Albo czy rzekł jakiś człowiek, że zostanie to oznajmione? (...)
Na Bogu dostojeństwo, które napawa lękiem.
Jeśli chodzi o Wszechmocnego, nie zgłębiliśmy go;
wzniosły jest w mocy,
a nie zlekceważy sprawiedliwości i obfitej miary prawości.
Niechaj więc boją się go ludzie.
Nie ma on względu na żadnego z tych, którzy są mądrzy we własnym sercu.
[Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata]
♀Szarlotka (), dodano 2012-05-23
Któż to zaciemnia radę
słowami pozbawionymi wiedzy?
Proszę, przepasz swe lędźwie jak krzepki mężczyzna
i pozwól, że będę cię pytał, a ty mnie poucz.
Gdzieżeś był, gdy zakładałem ziemię?
Powiedz mi, jeśli znasz zrozumienie.
Kto ustanowił jej wymiary, jeśli to wiesz,
albo kto nad nią rozciągnął sznur mierniczy?
W co wpuszczono jej podstawy
albo kto położył jej kamień narożny,
gdy wespół radośnie wołały gwiazdy poranne
i zaczęli z uznaniem wykrzykiwać wszyscy synowie Boży?
I kto wrotami zamknął morze (...)?
Czy począwszy od swoich dni rozkazywałeś porankowi?
Czy brzaskowi dałeś poznać jego miejsce (...)?
[Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata]
♀Szarlotka (), dodano 2012-05-23
Czy dotarłeś do źródeł morza
albo czy chodziłeś w poszukiwaniu wodnej głębiny?
Czy odsłonięto przed tobą bramy śmierci
albo czy możesz zobaczyć bramy głębokiego cienia?
Czy rozumnie przyjrzałeś się szerokim przestrzeniom ziemi?
Powiedz, jeśli to wszystko poznałeś.
Gdzież więc jest droga, która prowadzi tam, gdzie przebywa światło?
A co się tyczy ciemności, gdzież jest jej miejsce (...)?
Czy poznałeś to, bo wtedy się narodziłeś
i wielka jest liczba twych dni?
Czyś wszedł do składnic śniegu
albo czy widzisz składnice gradu,
które zachowuję na czas udręki,
na dzień walki i wojny?
Gdzież jest droga, którą się rozdziela światło,
a wschodni wiatr rozchodzi się po ziemi?
Kto podzielił kanał dla powodzi
i drogę dla grzmiącej chmury burzowej (...)?
[Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata]
♀Szarlotka (), dodano 2012-05-23
Czy poznałeś ustawy niebios
albo czy zdołałbyś wprowadzić ich władzę na ziemi?
Czy potrafisz podnieść swój głos aż do chmury,
by cię zakryła piętrząca się masa wody?
Czy możesz wysłać błyskawice, żeby poszły
i powiedziały ci: «Oto jesteśmy!»?
Kto włożył mądrość w warstwy obłoków
albo kto udzielił zrozumienia zjawisku niebieskiemu?
Kto w mądrości potrafi dokładnie policzyć obłoki
i kto może przechylić wodne dzbany nieba (...)?
Kto przygotowuje pokarm dla kruka,
gdy jego młode wołają do Boga o pomoc,
gdy się błąkają z braku pożywienia?
[Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata]
♀Szarlotka (), dodano 2012-05-23
Oto stałem się niewiele znaczący.
Cóż ci odpowiem?
Rękę swą położyłem na ustach.
[Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata]
♀Szarlotka (), dodano 2012-06-11
I Jehowa odwrócił niewolniczy stan Hioba, gdy ten modlił się za swych towarzyszy, i Jehowa zaczął w dwójnasób dodawać wszystko, co niegdyś posiadał Hiob. I przychodzili do niego wszyscy jego bracia i wszystkie jego siostry, i wszyscy, którzy go wcześniej znali, i zaczęli z nim jeść chleb w jego domu i współczuć mu, i pocieszać go z powodu całego nieszczęścia, które spadło na niego z dopuszczenia Jehowy; a każdy dał mu po jednym pieniądzu i każdy po złotym pierścieniu.
Jehowa zaś błogosławił potem Hiobowi koniec bardziej niż jego początek, tak iż miał on czternaście tysięcy owiec i sześć tysięcy wielbłądów oraz tysiąc zaprzęgów bydła i tysiąc oślic. Miał też siedmiu synów i trzy córki. I pierwszej dał na imię Jemima, (...) drugiej Kecja, (...) trzeciej Keren-Happuch. I w całej owej krainie nie można było znaleźć niewiast tak pięknych, jak córki Hioba, a ich ojciec dał im dziedzictwo pośród ich braci.
A potem Hiob żył jeszcze sto czterdzieści lat i ujrzał swych synów oraz swych wnuków – cztery pokolenia. I w końcu umarł Hiob, stary i syty dni.
[Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata]
♀Szarlotka (), dodano 2012-06-11
Nagi wyszedłem z łona matki
i nagi tam wrócę.
Dał Pan i zabrał Pan.
Niech będzie imię Pańskie błogosławione!
♀Szarlotka (), dodano 2012-06-11
Kto ibisowi dał mądrość, a rozum dał kogutowi?
pokaż wszystkie (54)...
Dodaj cytat

Powiązania

Brak powiązań z zewnętrznymi stronami.
Dodaj powiązanie

Komentarze

W tej chwili jest dodany żaden komentarz
Dodaj komentarz