Logowanie/Rejestracja

Gdzie kupić?

Szukaj książek


Szukaj treściCzat
Jako niezalogowany oblicz: 5*7:

Ostatnio odwiedzający
♂rafar ()
♀edyta ()
oraz 2939 niezalogowanych...
Zaprzyjaźnione serwisy
|
Przeczytana
Posiadana
Ulubiona

Księga Rodzaju (Pierwsza Księga Mojżeszowa)Autor Mojżesz -

Od wydawcy

W tej chwili nie jest dodana notatka od wydawcy
Dodaj notatkę od wydawcy

Opinie i recenzje

W tej chwili nie jest dodana żadna recenzja. Może dodasz pierwszą?
Dodaj recenzję

Cytaty

♀Szarlotka (), dodano 2012-02-17
A Ziemia była jednego języka i tejże mowy.
[Biblia Jakuba Wujka]
♀Szarlotka (), dodano 2012-02-17
I przetoż nazwano imię jego Babel, iż tam pomięszany jest język wszystkiej ziemie; i z onąd rozprószył je Pan po wszystkich krainach.
[Biblia Jakuba Wujka]
♀Szarlotka (), dodano 2012-02-17
Słońce wzeszło na ziemię, a Lot wszedł do Segora.
Tedy Pan dżdżył na Sodomę i Gomorą siarką i ogniem od Pana z nieba.
I wywrócił miasta te, i wszystkę wkół krainę, wszystkie obywatele miast i wszystko, co się zieleni na ziemi.
A obekźrzawszy się żona jego nazad, obrócona jest w słup soli.
Abraham lepak wstawszy rano (...), pojźrzał na Sodomę i Gomorę, i na wszystkę ziemię onej krainy i ujźrzał wzgórę lecący perz z ziemie, jako dym z pieca.
Gdy bowiem wywracał Bóg miasta onej krainy, wspomniawszy na Abrahama, wybrawił Lota z wywrócenia miast, w których mieszkał.
[Biblia Jakuba Wujka]
♀Szarlotka (), dodano 2012-02-17
Nie ściągaj ręki twej na dziecię, ani[mu]czyń namniej; teraz doznał, że boisz się Boga i nie sfologowałeś jedynemu synowi twemu dla mnie.
[Biblia Jakuba Wujka]
♀Szarlotka (), dodano 2012-02-17
I nieprzyjaźń wprowadzam między ciebie a niewiastę, pomiędzy twoje potomstwo a jej potomstwo. Ono zmiażdży ci głowę, a ty zmiażdżysz mu piętę.
[Biblia poznańska]
♀Szarlotka (), dodano 2012-02-17
Czyż (ofiara) bywa nie przyjęta, jeśli postępujesz dobrze? Jeżeli jednak postępujesz źle, wtedy grzech niby demon (czyha) przy wrotach i pożąda ciebie. Ty jednak masz nad nim panować.
[Biblia poznańska]
♀Szarlotka (), dodano 2012-02-17
Noe wyróżniał się niezwykłą prawością wśród współczesnego mu pokolenia. Żył też bardzo bogobojnie.
[Biblia poznańska]
♀Szarlotka (), dodano 2012-02-17
Ty zaś zbuduj sobie arkę z drzewa gofer; zrób w niej przegrody i powlecz ją smołą wewnątrz i zewnątrz.
[Biblia poznańska]
♀Szarlotka (), dodano 2012-02-17
Ulewny deszcz padał na ziemię przez czterdzieści dni i czterdzieści nocy.
[Biblia poznańska]
♀Szarlotka (), dodano 2012-02-17
A oto znak przymierza. Kładę go pomiędzy mną a wami – i wszelką żywą istotą, która jest z wami – po wieczne czasy. Kładę mój łuk na obłokach; on będzie służył za znak przymierza pomiędzy mną a ziemię.
[Biblia poznańska]
♀Szarlotka (), dodano 2012-02-17
Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię. Ziemia zaś była bezładem i pustkowiem: ciemność była nad powierzchnią bezmiaru wód, a Duch Boży unosił się nad wodami.
[Biblia Tysiąclecia]
♀Szarlotka (), dodano 2012-02-17
Izrael [Jakub] miłował Józefa najbardziej ze wszystkich swych synów, gdyż urodził mu się on w podeszłych jego latach.
[Biblia Tysiąclecia]
♀Szarlotka (), dodano 2012-02-17
Na początku Bóg stworzył niebiosa i ziemię. A ziemia była bezkształtna i pusta i ciemność panowała na powierzchni głębiny wodnej; a czynna siła Boża przemieszczała się tu i tam nad powierzchnią wód.
[Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata]
♀Szarlotka (), dodano 2012-02-17
I przemówił Bóg: „Uczyńmy człowieka na nasz obraz, na nasze podobieństwo, i niech im będą podporządkowane ryby morskie i latające stworzenia niebios oraz zwierzęta domowe i cała ziemia, jak również wszelkie inne poruszające się zwierzę, które się porusza po ziemi”. I Bóg przystąpił do stworzenia człowieka na swój obraz, na obraz Boży go stworzył; stworzył ich jako mężczyznę i kobietę.
[Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata]
♀Szarlotka (), dodano 2012-02-17
A na ziemi nie było jeszcze żadnego krzewu polnego ani jeszcze nie wschodziła żadna roślinność polna, gdyż Jehowa Bóg nie spuścił na ziemię deszczu, ani nie było człowieka, by uprawiał rolę. Ale opar unosił się z ziemi i nawilżał całą powierzchnię gruntu.
[Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata]
♀Szarlotka (), dodano 2012-02-17
I Jehowa Bóg przystąpił do kształtowania człowieka z prochu ziemi, i tchnął w jego nozdrza dech życia, i człowiek stał się duszą żyjącą.
[Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata]
♀Szarlotka (), dodano 2012-02-17
Dlatego mężczyzna opuści ojca i matkę i przylgnie do swej żony, i staną się jednym ciałem.
[Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata]

♀Szarlotka (), dodano 2012-02-17
I ja wprowadzę nieprzyjaźń między ciebie a niewiastę i między twoje potomstwo a jej potomstwo. On rozgniecie ci głowę, a ty rozgnieciesz mu piętę.
[Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata]

♀Szarlotka (), dodano 2012-02-17
(...) prochem jesteś i do prochu wrócisz.
[Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata]
♀Szarlotka (), dodano 2012-02-17
Jeśli zaczniesz czynić dobrze, czyż nie nastąpi wywyższenie? Ale jeśli nie zaczniesz czynić dobrze, grzech czai się u wejścia i ku tobie kieruje się jego pożądanie; ty zaś – czy nad nim zapanujesz?
[Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata]
♀Szarlotka (), dodano 2012-02-17
(...) Kain współżył ze swą żoną i ona stała się brzemienna, i urodziła Henocha. Potem zabrał się do budowy miasta i nazwał to miasto od imienia swego syna Henocha.
[Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata]
♀Szarlotka (), dodano 2012-02-17
I Henoch chodził z prawdziwym Bogiem. Potem go już nie było, ponieważ Bóg go zabrał.
[Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata]
♀Szarlotka (), dodano 2012-02-17
Tak więc wszystkich dni Metuszelacha było ogółem dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć lat; i umarł.
[Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata]
♀Szarlotka (), dodano 2012-02-17
Potem Jehowa rzekł: „Duch mój nie będzie bez końca oddziaływał na człowieka, bo jest on też ciałem. Dlatego jego dni potrwają sto dwadzieścia lat”.
[Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata]
♀Szarlotka (), dodano 2012-02-17
Uczyń sobie drewnianą arkę z drzewa żywicznego. W arce zrobisz pomieszczenia, wewnątrz zaś i na zewnątrz powlecz ją smołą.
[Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata]
♀Szarlotka (), dodano 2012-02-17
I ulewa na ziemi trwała czterdzieści dni i czterdzieści nocy.(...) A wody piętrzyły się nad ziemią sto pięćdziesiąt dni.
[Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata]
♀Szarlotka (), dodano 2012-02-17
Wszelkie poruszające się zwierzę, które żyje, może służyć wam za pokarm. Tak jak zieloną roślinność daję wam to wszystko. Tylko mięsa z jego duszą – jego krwią – nie wolno wam jeść.
[Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata]
♀Szarlotka (), dodano 2012-02-17
Kto przelewa krew człowieka, przez człowieka zostanie przelana jego własna krew, bo na obraz Boży uczynił On człowieka.
[Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata]
♀Szarlotka (), dodano 2012-02-17
Tak, ustanawiam moje przymierze z wami: Już nigdy nie zostanie wytracone wszelkie ciało przez wody potopu i już nigdy nie nastąpi potop, by ziemię obrócić w ruinę”. I Bóg dodał: „To jest znak przymierza, jakie ustanawiam między mną a wami i każdą duszą żyjącą, która jest z wami, dla pokoleń po czas niezmierzony. Tęczę moją daję na obłoku i ma ona służyć za znak przymierza między mną a ziemią. I gdy sprowadzę obłok nad ziemię, wówczas na pewno pojawi się tęcza na obłoku.”
[Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata]
♀Szarlotka (), dodano 2012-02-17
I nie będziesz już nazywany imieniem Abram, lecz mieć będziesz na imię Abraham, gdyż uczynię cię ojcem rzeszy narodów. I uczynię cię bardzo, bardzo płodnym, i rozkrzewię cię w narody, i od ciebie będą się wywodzić królowie.(...) I Bóg rzekł jeszcze do Abrahama: „Saraj zaś, swojej żony, nie nazywaj imieniem Saraj, gdyż ma na imię Sara.”
[Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata]
♀Szarlotka (), dodano 2012-02-17
Abraham zaś miał sto lat, gdy mu się urodził jego syn Izaak.
[Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata]
♀Szarlotka (), dodano 2012-02-17
I moje właściwe postępowanie odpowie za mnie (...).
[Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata]
♀Szarlotka (), dodano 2012-02-17
Nie będziesz już dłużej nazywany imieniem Jakub, lecz Izrael, bo walczyłeś z Bogiem i z ludźmi, tak iż w końcu przemogłeś.
[Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata]
♀Szarlotka (), dodano 2012-02-17
Usuńcie cudzoziemskie bogi, które są pośród was, i oczyśćcie się oraz zmieńcie swe płaszcze, i wstańmy, i udajmy się do Betel. Tam uczynię ołtarz prawdziwemu Bogu, który mi odpowiedział w dniu mojej udręki (...).
[Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata]
♀Szarlotka (), dodano 2012-02-17
A synów Jakuba było dwunastu.
[Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata]
♀Szarlotka (), dodano 2012-02-17
Ezaw to Edom.
[Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata]
♀Szarlotka (), dodano 2012-02-17
Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię.
♀Szarlotka (), dodano 2012-02-17
Na początce Bóg stworzył niebo i ziemię, ale ziemia była nieużyteczna a prożna, a ćmy były na twarzy przepaści, a Duch Boży na świecie nad wodami.
[Biblia sztaroszpatacka]
♀Szarlotka (), dodano 2012-02-17
Na początku stworzył Bog niebo i ziemię. A ziemia była niekształtowna i prożna i ciemność była nad przepaścią. A Duch Boży unaszał się nad wodami.
[Biblia gdańska]
♀Szarlotka (), dodano 2012-02-17
Naprzod stworzył Bog niebo i ziemię. A ziemia była niekształtna i prożna i były ciemności nad przepaściami. A Duch Boży przenaszał się nad wodami.
[Biblia brzeska]
♀Szarlotka (), dodano 2012-02-17
Wtedy Bóg rzekł: Niechaj się stanie światłość! I stała się światłość.
♀Szarlotka (), dodano 2012-02-17
Stworzył więc Bóg człowieka na swój obraz, na obraz Boży go stworzył: stworzył mężczyznę i niewiastę.
♀Szarlotka (), dodano 2012-02-17
A Bóg widział, że wszystko, co uczynił, było bardzo dobre. I tak upłynął wieczór i poranek – dzień szósty.
♀Szarlotka (), dodano 2012-02-17
Żona Lota, która szła za nim, obejrzała się i stała się słupem soli.
pokaż wszystkie (44)...
Dodaj cytat

Powiązania

Brak powiązań z zewnętrznymi stronami.
Dodaj powiązanie

Komentarze

W tej chwili jest dodany żaden komentarz
Dodaj komentarz