Logowanie/Rejestracja

Szukaj książek


Szukaj treściCzat
Jako niezalogowany oblicz: 7*8:

Ostatnio odwiedzający
♂rafar ()
♀anjax8 ()
♀edyta ()
pracus ()
oraz 1506 niezalogowanych...
Zaprzyjaźnione serwisy
|

Szukaj książek dla frazy "język" (267)

Tytuł Autor Tagi Ocena Pop
10 Jubileuszowe Dyktando Ogólnopolskie Krystyna Bochenek & Edward Polański & Aneta Szczepocka-Walas język
1000 języków. Żywe, zagrożone i wymarłe Peter K. Austin język
ABC polszczyzny Jan Miodek język
Aktualne problemy kultury języka < praca zbiorowa / wielu autorów > język
Akustyczne modelowanie organu mowy Janusz Kacprowski język
Atlas językowy Śląska Alfred Zaręba język
Atlas języków. Pochodzenie i rozwój języków świata < praca zbiorowa / wielu autorów > język
Atlas polskich innowacji dialektalnych Karol Dejna język
Bery śmieszne i ucieszne. Humor śląski < praca zbiorowa / wielu autorów > język
Bezgłośny język Edward Twitchell Hall język
Błędy logiczne w wypowiedziach Przemysław Koziński język
Bohater w kulturze współczesnej. Wybrane problemy < praca zbiorowa / wielu autorów > język
Charakterystyka interpunkcji polskiej w świetle normy i praktyki Iskra Angełowa język
Co i jak jeść w Grecji? Poradnik, rozmówki, słowniczek Déspoina Afthonidou język
Co wieś to inna pieśń. Studia folklorystyczne < praca zbiorowa / wielu autorów > język
Deminutiva polskie. Charakterystyka, rozwój funkcji stylistycznej Stefan Reczek język
Dialekty polskie Karol Dejna język
Drugi kot w worku czyli z Dziejów nazw i rzeczy Władysław Kopaliński język
Drzewo życia. Ludowa wizja świata i człowieka Tomicka Joanna & Tomicki Ryszard język
Dzieje językoznawstwa nowożytnego Gerhard Helbig język
Dzieje językoznawstwa w zarysie Adam Heinz język
Dzisiejsza polska mowa sceniczna Marek Świdziński język
Ele mele dudki. Rymowanki dzieci śląskich. (Studium folklorystyczne) Dorota Simonides język
Elementy frazematyki. Wprowadzenie do frazeologii nadawcy Wojciech Chlebda język
Elementy gramatyki historycznej języka polskiego Janusz Strutyński język
Encyklopedia językoznawstwa ogólnego < praca zbiorowa / wielu autorów > język
Encyklopedia kultury polskiej XX wieku < praca zbiorowa / wielu autorów > język
Encyklopedia wiedzy o języku polskim < praca zbiorowa / wielu autorów > język
Eskimosi. Kultura, język, folklor Marian Adamus język
Etnolingwistyka < praca zbiorowa / wielu autorów > język
Etyka międzyludzkiej komunikacji < praca zbiorowa / wielu autorów > język
Fleksja polska Jan Tokarski język
Fonetyczny i fonologiczny opis współczesnej polszczyzny. Skrypt dla studentów filologii polskiej Andrzej Dyszak, Elżbieta Laskowska, Małgorzata Święcicka język język język
Fonetyka i fonologia języka polskiego Bożena Wierzchowska język
Fonetyka polska Maria Dłuska język
Frazeologia religijna okresu baroku Dorota Adamiec język
Frazeologizmy jako tworzywo współczesnej poezji Anna Pajdzińska język
Funkcjonowanie systemu fonologicznego w potocznej polszczyźnie mówionej środowiska robotniczego w Kędzierzynie-Koźlu Zbigniew Adamiszyn język
Gawędy o żywym słowie Jerzy Kram język
Gimnastyka dla języka (i Polaka, i Anglika) Małgorzata Strzałkowska język
Górniczy stan w wierzeniach, obrzędach, humorze i pieśniach < praca zbiorowa / wielu autorów > język
Gramatyka historyczna języka polskiego Zenon Klemensiewicz & Tadeusz Lehr-Spławiński & Stanisław Urbańczyk język
Gramatyka historyczna języka polskiego Stanisław Rospond język
Gramatyka historyczna języka polskiego. Pochodzenie języka polskiego. Fonetyka - Fonologia Krystyna Długosz-Kurczabowa & Stanisław Dubisz język
Gramatyka języka polskiego Stanisław Szober język
Gramatyka języka polskiego. Zarys popularny Piotr Bąk język
Gramatyka języka staro-cerkiewno-słowiańskiego z ćwiczeniami Czesław Bartula język
Gramatyka komunikacyjna Awdiejew Aleksy język
Gramatyka na wesoło Witold Gawdzik język
Gramatyka polska Janusz Strutyński język
123Last ›