Logowanie/Rejestracja

Szukaj książek


Szukaj treściCzat
Jako niezalogowany oblicz: 1-3:

Ostatnio odwiedzający
♂rafar ()
♀anjax8 ()
♀edyta ()
pracus ()
oraz 2040 niezalogowanych...
Zaprzyjaźnione serwisy
|

Szukaj książek dla frazy "językoznawstwo" (256)

Tytuł Autor Tagi Ocena Pop
10 Jubileuszowe Dyktando Ogólnopolskie Krystyna Bochenek & Edward Polański & Aneta Szczepocka-Walas językoznawstwo
1000 języków. Żywe, zagrożone i wymarłe Peter K. Austin językoznawstwo
ABC polszczyzny Jan Miodek językoznawstwo
Aktualne problemy kultury języka < praca zbiorowa / wielu autorów > językoznawstwo
Akustyczne modelowanie organu mowy Janusz Kacprowski językoznawstwo
Atlas językowy Śląska Alfred Zaręba językoznawstwo
Atlas języków. Pochodzenie i rozwój języków świata < praca zbiorowa / wielu autorów > językoznawstwo
Atlas polskich innowacji dialektalnych Karol Dejna językoznawstwo
Bery śmieszne i ucieszne. Humor śląski < praca zbiorowa / wielu autorów > językoznawstwo
Bezgłośny język Edward Twitchell Hall językoznawstwo
Błędy logiczne w wypowiedziach Przemysław Koziński językoznawstwo
Bohater w kulturze współczesnej. Wybrane problemy < praca zbiorowa / wielu autorów > językoznawstwo
Charakterystyka interpunkcji polskiej w świetle normy i praktyki Iskra Angełowa językoznawstwo
Co wieś to inna pieśń. Studia folklorystyczne < praca zbiorowa / wielu autorów > językoznawstwo
Deminutiva polskie. Charakterystyka, rozwój funkcji stylistycznej Stefan Reczek językoznawstwo
Dialekty polskie Karol Dejna językoznawstwo
Drugi kot w worku czyli z Dziejów nazw i rzeczy Władysław Kopaliński językoznawstwo
Drzewo życia. Ludowa wizja świata i człowieka Tomicka Joanna & Tomicki Ryszard językoznawstwo
Dzieje językoznawstwa nowożytnego Gerhard Helbig językoznawstwo
Dzieje językoznawstwa w zarysie Adam Heinz językoznawstwo
Dzisiejsza polska mowa sceniczna Marek Świdziński językoznawstwo
Ele mele dudki. Rymowanki dzieci śląskich. (Studium folklorystyczne) Dorota Simonides językoznawstwo
Elementy frazematyki. Wprowadzenie do frazeologii nadawcy Wojciech Chlebda językoznawstwo
Elementy gramatyki historycznej języka polskiego Janusz Strutyński językoznawstwo
Elementy lingworealioznawcze w nauczaniu języka rosyjskiego Zdzisław Aleksander językoznawstwo
Encyklopedia językoznawstwa ogólnego < praca zbiorowa / wielu autorów > językoznawstwo
Encyklopedia kultury polskiej XX wieku < praca zbiorowa / wielu autorów > językoznawstwo
Encyklopedia wiedzy o języku polskim < praca zbiorowa / wielu autorów > językoznawstwo
Etnolingwistyka < praca zbiorowa / wielu autorów > językoznawstwo
Etyka międzyludzkiej komunikacji < praca zbiorowa / wielu autorów > językoznawstwo
Fleksja polska Jan Tokarski językoznawstwo
Fonetyczny i fonologiczny opis współczesnej polszczyzny. Skrypt dla studentów filologii polskiej Andrzej Dyszak, Elżbieta Laskowska, Małgorzata Święcicka językoznawstwo językoznawstwo językoznawstwo
Fonetyka i fonologia języka polskiego Bożena Wierzchowska językoznawstwo
Fonetyka polska Maria Dłuska językoznawstwo
Frazeologia religijna okresu baroku Dorota Adamiec językoznawstwo
Frazeologizmy jako tworzywo współczesnej poezji Anna Pajdzińska językoznawstwo
Funkcjonowanie systemu fonologicznego w potocznej polszczyźnie mówionej środowiska robotniczego w Kędzierzynie-Koźlu Zbigniew Adamiszyn językoznawstwo
Gawędy o żywym słowie Jerzy Kram językoznawstwo
Górniczy stan w wierzeniach, obrzędach, humorze i pieśniach < praca zbiorowa / wielu autorów > językoznawstwo
Gramatyka historyczna języka polskiego Zenon Klemensiewicz & Tadeusz Lehr-Spławiński & Stanisław Urbańczyk językoznawstwo
Gramatyka historyczna języka polskiego Stanisław Rospond językoznawstwo
Gramatyka historyczna języka polskiego. Pochodzenie języka polskiego. Fonetyka - Fonologia Krystyna Długosz-Kurczabowa & Stanisław Dubisz językoznawstwo
Gramatyka interakcji werbalnej Awdiejew Aleksy językoznawstwo
Gramatyka języka polskiego Stanisław Szober językoznawstwo
Gramatyka języka polskiego. Zarys popularny Piotr Bąk językoznawstwo
Gramatyka języka staro-cerkiewno-słowiańskiego z ćwiczeniami Czesław Bartula językoznawstwo
Gramatyka komunikacyjna Awdiejew Aleksy językoznawstwo
Gramatyka na wesoło Witold Gawdzik językoznawstwo
Gramatyka polska Janusz Strutyński językoznawstwo
Gramatyka współczesnego języka polskiego < praca zbiorowa / wielu autorów > językoznawstwo
123Last ›