Logowanie/Rejestracja

Szukaj książek


Szukaj treściCzat
Jako niezalogowany oblicz: 1*5:

Ostatnio odwiedzający
♂rafar ()
♀anjax8 ()
♀edyta ()
oraz 4868 niezalogowanych...
Zaprzyjaźnione serwisy
|

Szukaj książek dla frazy "materiały konferencyjne" (43)

Tytuł Autor Tagi Ocena Pop
Badawczo-projektowe zagadnienia w budownictwie < praca zbiorowa / wielu autorów > materiały konferencyjne
Barwy świata baśni < praca zbiorowa / wielu autorów > materiały konferencyjne
Bezpieczeństwo w biznesie < praca zbiorowa / wielu autorów > materiały konferencyjne
Bożogrobcy w Polsce. Praca zbiorowa < praca zbiorowa / wielu autorów > materiały konferencyjne
Cele i treści akademickiego kształcenia w dziedzinie turystyki i rekreacji < praca zbiorowa / wielu autorów > materiały konferencyjne
Doświadczalne i kliniczne przeszczepianie własnogatunkowych tkanek i narządów Julian Aleksandrowicz materiały konferencyjne
Druga wojna światowa w 60 lat po zakończeniu i jej konsekwencje < praca zbiorowa / wielu autorów > materiały konferencyjne
Dylematy polskiej reformy gospodarczej < praca zbiorowa / wielu autorów > materiały konferencyjne
Dziesięć lat po Okrągłym Stole. Stan gospodarki i stan nauk ekonomicznych w Polsce < praca zbiorowa / wielu autorów > materiały konferencyjne
Edukacja dorosłych w erze globalizmu < praca zbiorowa / wielu autorów > materiały konferencyjne
Edukacja ustawiczna w zmieniającej się sytuacji edukacyjnej (wybrane problemy) Tadeusz Aleksander materiały konferencyjne
Ekologia społeczna i współpraca międzynarodowa w zakresie ochrony środowiska < praca zbiorowa / wielu autorów > materiały konferencyjne
Ekonomiczne aspekty globalizacji informacji < praca zbiorowa / wielu autorów > materiały konferencyjne
Finanse i rachunkowość sektora publicznego < praca zbiorowa / wielu autorów > materiały konferencyjne
Jesień Linuksowa 2004 < praca zbiorowa / wielu autorów > materiały konferencyjne
Kościoły wschodnie w Rzeczypospolitej XVI-XVIII wieku. Zbiór studiów < praca zbiorowa / wielu autorów > materiały konferencyjne
Kultura polska a socjalistyczny system wartości < praca zbiorowa / wielu autorów > materiały konferencyjne
Lwowskie środowisko naukowe w latach 1939-1945 < praca zbiorowa / wielu autorów > materiały konferencyjne
Metody obliczeniowe i badawcze w rozwoju pojazdów samochodowych i maszyn roboczych samojezdnych < praca zbiorowa / wielu autorów > materiały konferencyjne
Nauki pedagogiczne w perspektywie społeczeństwa wiedzy i pracy < praca zbiorowa / wielu autorów > materiały konferencyjne
Nowe technologie w zwalczaniu terroryzmu. Projekt Proteus < praca zbiorowa / wielu autorów > materiały konferencyjne
Pedagogika pracy i andragogika z myślą o dorastaniu, dorosłości i starości człowieka w XXI wieku < praca zbiorowa / wielu autorów > materiały konferencyjne
Przekaz tradycji i kultury na przestrzeni wieków < praca zbiorowa / wielu autorów > materiały konferencyjne
Rewitalizacja drogi wodnej Wisła-Odra szansą dla gospodarki regionu < praca zbiorowa / wielu autorów > materiały konferencyjne
Rewolucja informacyjna. 10 lat internetu w Polsce < praca zbiorowa / wielu autorów > materiały konferencyjne
Rola głównych centrów kulturowych w kształtowaniu oblicza kulturowego Europy Środkowej we wczesnych okresach epoki żelaza < praca zbiorowa / wielu autorów > materiały konferencyjne
Rynek finansowy w Polsce po akcesji do Unii Europejskiej < praca zbiorowa / wielu autorów > materiały konferencyjne
Rytmika w kształceniu muzyków, aktorów, tancerzy i w rehabilitacji < praca zbiorowa / wielu autorów > materiały konferencyjne
Społeczeństwo informacyjne - wizja czy rzeczywistość? II ogólnopolska konferencja naukowa. T. 1 < praca zbiorowa / wielu autorów > materiały konferencyjne
Stan i perspektywy rozwoju refleksji nad edukacją dorosłych < praca zbiorowa / wielu autorów > materiały konferencyjne
Średniowieczny Śląsk i Czechy. Centrum średniowiecznego miasta. Wrocław a Europa Środkowa < praca zbiorowa / wielu autorów > materiały konferencyjne
Teraźniejszość i przyszłość edukacji dorosłych < praca zbiorowa / wielu autorów > materiały konferencyjne
Tędy szli... Operacja Karpacko-Dukielska - retrospekcja 60 lat później < praca zbiorowa / wielu autorów > materiały konferencyjne
Treści i mechanizmy przenikania kultur na pograniczu polsko-ukraińskim. Materiały z warsztatów studenckich < praca zbiorowa / wielu autorów > materiały konferencyjne
Turystyka w środowisku geograficznym < praca zbiorowa / wielu autorów > materiały konferencyjne
W dwudziestolecie śmierci Kazimierza Twardowskiego (11.II.1938 - 11.II.1958) < praca zbiorowa / wielu autorów > materiały konferencyjne
Wpływ Kościoła na zagadnienia socjalne społeczeństwa < praca zbiorowa / wielu autorów > materiały konferencyjne
Wpływ środowiskowych warunków na wybór hibernaculum przez nietoperze < praca zbiorowa / wielu autorów > materiały konferencyjne
Współczesna rodzina w sytuacji zmiany < praca zbiorowa / wielu autorów > materiały konferencyjne
Wybrane zagadnienia biologiczno-prawne ochrony i kształtowania środowiska < praca zbiorowa / wielu autorów > materiały konferencyjne
Wyzwania współczesnej edukacji dorosłych. T. 1, Andragogika jako przedmiot akademicki < praca zbiorowa / wielu autorów > materiały konferencyjne
Wyzwania współczesnej edukacji dorosłych. T. 2, Unowocześnianie procesu kształcenia dorosłych < praca zbiorowa / wielu autorów > materiały konferencyjne
Zabytkowy Most Tczewski. Konteksty < praca zbiorowa / wielu autorów > materiały konferencyjne